Bomenzand

Natura Ingenium

Garage Notweg
Notweg 38

1068 LL Amsterdam

Mob 06 - 22 10 25 27

Wat is bomenzand?

In 1966 ging Amsterdam over van gas uit steenkool naar aardgas. Het aardgas had een hogere druk nodig om verplaatst te kunnen worden en de gasbuizen van Amsterdam waren hier niet op berekend. Er ontstonden vele gaslekken die als gevolg hadden dat veel bomen dood gingen. Door een samenwerking van de afdeling Beplantingen en het GEB werd er gezocht naar gaslekken, maar niet alle bomen gingen dood door een gaslek. Het bleek dat bomen ook dood gingen door de grond waarin ze stonden. De slechte groei werd mede veroorzaakt door de grond waar de bomen in geplant werden. Door proeven, door de afdeling Beplantingen van de gemeente Amsterdam in samenwerking met de universiteit van Wageningen,  is men tot een mengsel gekomen dat geschikt is voor onder straatverharding waar bomen goed op kunnen groeien.

 

Hoe bomenzand precies werkt en welk mengsel geschikt daarvoor kunt u terecht bij  Natura Ingenium.