Natura Ingenium

Garage Notweg
Notweg 38

1068 LL Amsterdam

Mob 06 - 22 10 25 27

Diensten van Natura Ingenium

Natura Ingenium is gespecialiseerd in de relatie bodem-groeiplaats en boom-groen. Daarbij kan u denken aan:

 

- Bodem- en bewortelingsonderzoek

- Groeiplaatsonderzoek

- Advies bij herprofileringen

- Onderzoek kwaliteit van beplantingen

- Verplantbaarheidsonderzoek

- Toezicht bij ingrijpende werkzaamheden bij bomen of speciaal groen

 

Maar we hebben ook ervaring met:

 

- Inventarisaties

- Stabiliteit van bomen en zorgplicht

- Monumentale bomen

- Monitoring van en advies bij ziekten en plagen

- Beleidsadviezen

- Stadsecologie en de Flora- en Faunawet