Natura Ingenium

Garage Notweg
Notweg 38

1068 LL Amsterdam

Mob 06 - 22 10 25 27

Stadsecologie F+F wet

Stadsecologie en de Flora en Faunawet

 

Natura Ingenium wordt bestierd door Els Couenberg, een afgestudeerd biolooog in de ecologie, plantenfysiologie en bodemkunde. Mede door haar actieve lidmaatschap van de Biologie Vereniging Amsterdam is zij op hoogte gebleven van de nieuwste ontwikkelingen in de biologie.

 

Controles Flora en Faunawet en de perikelen van de stadsecologie zijn voor haar dan ook gesneden koek. Het combineren van boominventarisaties met inventarisaties Flora en Faunawet is goed uit te voeren, zeker voor kleinere projecten.

 

 

 

Foto boven;

Broedende boomklever.