Natura Ingenium

Garage Notweg
Notweg 38

1068 LL Amsterdam

Mob 06 - 22 10 25 27

Advies bij herprofileringen

• Kwaliteitsonderzoek van de bestaande beplanting, zowel conditie als stabiliteit

• Bodem- en bewortelingsonderzoek van een representatief aantal bomen

• Randvoorwaarden aan de uit te voeren werkzaamheden
    waardoor bestaande beplanting gehandhaafd kan blijven

• Adviezen met betrekking tot handhaven/ verwijderen van bestaande beplanting

• Voorstellen voor eventuele wijzigingen in het profiel om bomen beter te kunnen sparen

• Beoordeling van wenstrace’s voor herprofilering waarbij bomen gehandhaafd worden

 

 

 

 

Een keer in de 20 jaar is het zo ver. De bestrating van de straat is niet goed meer.
Of de indeling van de straat deugt niet meer. Op papier wordt de straat opnieuw ingedeeld. Maar ja, in de straat staan bomen. En nu?

Soms zijn de bomen zo slecht dat ze beter kunnen worden weggehaald. Een kwaliteitsonderzoek van de bestaande beplanting geeft daar duidelijkheid over. Maar vaker kunnen ze met wat moeite blijven staan.

 

Na bestudering van bodem en beworteling van de bomen en van de plannen is vaak heel wat mogelijk. In het geval van belangrijke bomen zijn vaak de meest ingenieuze oplossingen mogelijk. Uiteraard voorzien van de randvoorwaarden waaronder ze moeten worden uitgevoerd.

 

Deelonderzoeken zijn ook mogelijk.