Natura Ingenium

Garage Notweg
Notweg 38

1068 LL Amsterdam

Mob 06 - 22 10 25 27

Kwaliteit boombeplanting

Kwaliteitsonderzoek van bomen en advies

 

In veel gevallen is van een locatie precies bekend wat er staat, maar niet wat de kwaliteit van de bomen is. Terwijl dat om diverse redenen wel erg prettig is om dat te weten. Bijvoorbeeld bij bouw, maar ook bij verschil van mening over de toekomstverwachting van een boom. Of van de overlast. Bij zichtbaar slechte kwaliteit van een boombeplanting is het weer handig om te weten waarom deze zo slecht is. En of er nog wat aan te doen valt en zo ja, wat.

 

Natura Ingenium kan de kwaliteit van bomen en ander groen op vele aspecten beoordelen en bij slechte kwaliteit ook oorzaken en/of  mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering aangeven.

 

Bijvoorbeeld

  • Bovengrondse beoordeling bomen: conditie, stabiliteit, voedingstoestand
  • ondergrondse kwaliteitsbepaling: bewortelingsonderzoek
  • groeiplaatsonderzoek, bepalen bodemfysische kwaliteit en voedingstoestand
  • identificatie van ziekten en plagen
  • adviezen ter verbetering van het bomenbestand

Foto boven;

Gaatjes door een perenprachtkever. Als een boom last heeft van deze kever leidt dit tot het afsterven van de boom. Om besmetting te voorkomen van bomen in de omgeving zal deze boom verwijderd moeten worden.