Natura Ingenium

Garage Notweg
Notweg 38

1068 LL Amsterdam

Mob 06 - 22 10 25 27

Advies bij nieuwe aanleg van (boom) beplanting

Wat kan er misgaan?

Wat kan er nou misgaan bij het planten van nieuwe bomen?

In de praktijk van de stad helaas heel veel. Je verwacht het volgende; je poot een boom in de grond en hij doet het. De werkelijkheid is; je poot een boom in de grond en hij gaat dood.

 

Een eenvoudig onderzoek en advies kan dat voorkomen. Een enkele keer is de sortimentskeuze verkeerd. Op andere plekken is aanpassing van de groeiplaats nodig.

Soms is  hier “Ingenium” op zijn plaats. Voor wat betreft bomen op lastige plaatsen. Zoals op het dak. Dat is een lastige groeiplaats. Zelfs daarvoor kunnen we adviezen geven. Alleen een boom op zijn kop laten groeien lukt ons nog niet.

Maar wie weet….

• Beoordeling van het (ondergronds) groeiplaatsontwerp

• Beoordeling van de bodem ter plekke van de aan te leggen groeiplaats,
    inclusief bodemonderzoek

• Adviezen voor eventuele wijziging van de groeiplaats

• Adviezen sortimentskeuze dat past bij de groeiplaats